Primaire inhoud van de pagina

Entity view (Content)

Wat te doen bij btw-plicht in de medische sector?

De nieuwe wet die de btw-vrijstelling voor medische zorgprestaties fors inperkt, is inmiddels in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Niet-therapeutische behandelingen en ingrepen worden vanaf 1 januari 2022 btw-plichtig. Voer je deze uit, dan heb je een btw-nummer nodig. Je btw-nummer nog niet geactiveerd? Regel het snel en online hier.
Header

Wanneer ben je btw-plichtig?

Artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en andere medische zorgverstrekkers genieten vanaf 1 januari 2022 enkel nog van een btw-vrijstelling voor behandelingen met therapeutisch doel. Dat zijn prestaties die tot doel hebben om de diagnose, behandeling, verzorging en genezing van ziektes te verwezenlijken. Niet-therapeutische medische zorg zal echter voortaan onderhevig zijn aan de btw. 

Welke prestaties hebben geen therapeutisch doel?

Prestaties die geen therapeutisch doel hebben, zijn niet vrijgesteld van btw. Het gaat om behandelingen die op andere zaken focussen dan op de bescherming van de gezondheid van een specifiek persoon. Hieronder een aantal concrete voorbeelden:

Groepstrainingen en -behandelingen

Groepstrainingen- en behandelingen zoals fitness of gymnastiek zijn niet-therapeutisch als ze geen rekening houden met de specifieke medische risicofactoren of aandoeningen van de betrokkenen.  Het maakt niet uit of de trainingen gegeven worden door kinesitherapeuten of sportinstructeurs. Deze prestaties zijn dan ook niet vrijgesteld van btw.

Voedingsbegeleiding

Begeleiding door een gecertificeerd diëtiste om te vermageren omwille van esthetische redenen is geen therapeutische prestatie. Dit type prestaties is niet vrijgesteld van btw. Wanneer iemand een diëtiste inschakelt om ziekte te voorkomen of te behandelen, gaat het wel om een therapeutische prestatie. Deze prestaties zijn vrijgesteld van btw.

Voetverzorging

Voetverzorging die esthetisch van aard is en niet draait om het behandelen of voorkomen van ziekten, is een niet-therapeutische prestatie en is niet vrijgesteld van btw.

Thuiszorg na een esthetische ingreep

Thuiszorg door verpleegsters na een esthetische ingreep die niet vrijgesteld was van btw valt ook onder niet-therapeutische prestaties. Als de nazorg kadert in de behandeling van complicaties na zo’n ingreep, dan gaat het wel om therapeutische prestaties en is er dus ook een vrijstelling van btw.